Sukces IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej pod patronatem i we współpracy z PFSz. Forum zostało zorganizowane przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej, której prezesem jest Beata Jagielska, członek Zarządu PFSz. Przewodniczącym Rady Naczelnej PKMP jest Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz, który brał udział w forum. Sekretarzem PKMP jest Paweł Kroczek, wiceprzewodniczący zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz.