Młodzi Menedżerowie Medycyny logo

O nas

Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM) został powołany 25.05.2016 z inicjatywy Prezesa PFSz, prof. nadzw. Jarosława J. Fedorowskiego oraz Ligii Kornowskiej – przedstawicielki młodego pokolenia i byłej wiceprezydent IFMSA-Poland.

Projekt ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kompetentną kadrę zarządzającą w medycynie. Pod opieką Federacji będzie zrzeszać najwybitniejszych studentów, a także najmłodszych absolwentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, prawniczych, ekonomicznych oraz informatycznych, którzy już aktywnie działają w sektorze ochrony zdrowia.

Przygotowywanie młodych adeptów będzie polegało na spotkaniach z obecnymi liderami, praktykach w szpitalach, zapoznawaniu się z mechanizmem pracy podmiotów leczniczych, a także na rozmowach z przedstawicielami resortu ochrony zdrowia oraz innych instytucji państwowych. Planowane są praktyki zagraniczne we współpracy z Europejską Federacją Szpitali HOPE. Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM) będzie uczestniczył w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, opiniował aktualne wydarzenia oraz współpracował z interesariuszami systemu.

Dowiedz się, kim są Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)

Co powinieneś wiedzieć na temat zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)?

Strona www

Młodzi Menedżerowie Medycyny

www.menedzerowiemedycyny.pl
„Naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości i komfortu leczenia w wymiarze makro. Mamy zamiar osiągnąć to wprawiając polską medycynę w ewolucję – zapoczątkować działanie interdyscyplinarne, polegające na integracji nie tylko międzywydziałowej, ale i międzypokoleniowej. Dzisiejszy, nowoczesny świat jest dla młodych ludzi środowiskiem naturalnym i wiemy dobrze, jak się w nim poruszać. Nie czekamy na ukończenie studiów, zdobycie pracy czy osiągnięcie odpowiedniego wieku, żeby zacząć działać. Mamy wiele do zaoferowania już teraz. Jesteśmy przyszłością ochrony zdrowia!”
Ligia Kornowska, przewodnicząca Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że młodzi menedżerowie właśnie w PFSz znajdują swojego opiekuna, ale i partnera. Nasz system ochrony zdrowia potrzebuje nowoczesnego, świeżego spojrzenia, a polskie szpitale – młodych lekarzy oraz menedżerów zdrowia, którzy będą dobrze przygotowani do poruszania się w skomplikowanym systemie i staną się motorem postępu. Pozytywna energia, która epatuje z liderów zespołu MMM, napawa wielkim optymizmem.”
Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz

TWORZYMY NOWĄ KADRĘ MENEDŻERSKĄ W MEDYCYNIE – KADRĘ WYKWALIFIKOWANĄ, KOMPETENTNĄ ORAZ PEŁNĄ ZAPAŁU.

JESTEŚMY PRZYSZŁOŚCIĄ OCHRONY ZDROWIA!