Mölnlycke Health Care          

Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania medyczne, aby zwiększyć wydajność ochrony zdrowia, w tym wspierać efektywności pracy bloków operacyjnych. Systemy opieki medycznej oraz pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie znajdują się pod ciągłą presją, aby świadczyć coraz skuteczniejszą opiekę nad coraz większą liczbą pacjentów, a przy tym zapewniać lepszą jakość w porównaniu do kosztów. Potrzebują więc innowacyjnych rozwiązań, którym mogą zaufać. Tu rozpoczyna się nasza rola. Naszą misją jest takie współtworzenie  środowiska ochrony zdrowia aby, przy zachowaniu wysokiej jakości standardów, było one coraz wydajniejsze dla wszystkich jego uczestników – organizacji szpitalnych, ich pracowników a w konsekwencji również dla pacjentów. W związku z tym zawsze szukamy nowych okazji do wprowadzania ulepszeń. Skupiamy się na zapewnianiu skutecznych rozwiązań oraz lepszej wartości w porównaniu do kosztów.

Rozwiązania, które poprawiają wyniki

Mamy jeden cel — rozwój ochrony zdrowia na całym świecie. W ten sposób pracownicy medyczni będą dysponować niezbędnymi środkami, aby osiągać najlepsze wyniki kliniczne i finansowe skupiając się na podstawowym zadaniu – leczeniu pacjentów.

Różni pracownicy ochrony zdrowia mają jednak różne potrzeby. Zaczęliśmy się więc pilnie im przysłuchiwać, aby mieć pewność, że ich rozumiemy. Nasze rozwiązania w obszarze chirurgicznym są w pełni zindywidualizowane a jednocześnie pomagają standaryzować procesy zachodzące w obrębie m.in. bloku operacyjnego.

Przyczyniamy się do polepszania wyników przeprowadzając badania efektywności w obrębie bloku operacyjnego z użyciem naszych rozwiązań ProcedurePak®. Poprzez pomoc w kształtowaniu zasad i protokołów postępowania w ochronie zdrowia chcemy polepszać jej standardy na całym świecie.

Globalna firma wywodząca się ze Szwecji

Klienci korzystają z naszych rozwiązań w prawie 100 krajach — przy czym prowadzimy działalność w ponad 40 z nich.

Zawsze wyciągamy wnioski z doświadczeń naszych klientów i wspólnie wypracowujemy najbardziej optymalne podejście.