MZ odpowiada PFSz w sprawie obowiązkowych szczepień personelu medycznego.
Szczegóły w mailingu bezpośrednim do dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz. Prosimy o aktualizację adresów mailowych, a w przypadku pytań o kontakt z Urszulą Szybowicz, Dyrektor Operacyjną PFSz, urszula.szybowicz@pfsz.org
Jednocześnie zapraszamy dyrektorów szpitali, które jeszcze nie przystąpiły do PFSz, do złożenia deklaracji członkowskiej. Najbliższe posiedzenie zarządu PFSz jest zaplanowane na 25.02.2022.