Szpital na Klinach w Krakowie został nominowany w kategorii

American College of Healthcare Executives Excellence Award for Leadership and Management

tytuł projektu: Utworzenie nowego szpitala wraz z Centrum Chirurgii Robotycznej i Nowych Technologii oraz ośrodkiem kształcenia i rozwoju umiejętności kadr medycznych.

Opis:

Projekt jest prywatnym start upem. Celem projektu było stworzenie jednego z najbardziej innowacyjnych, efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Szpital jest ośrodkiem zabiegowym, w którym 98% zabiegów jest wykonywana z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych, w tym z wykorzystaniem robota da Vinci i innych zaawansowanych technologii. Centrum Chirurgii Robotycznej NEO Hospital jest jedyny z pierwszych w Polsce i obecnie najbardziej doświadczonym ośrodkiem. W ośrodku wykonywanych jest ok. 35 zabiegów robotycznych w ciągu miesiąca. W ośrodku wykonywane są zabiegi z obszaru chirurgii onkologicznej, urologii, ginekologii. W szpitalu działają również nowoczesne centra kompetencji w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym Klinika Leczenia Otyłości. Ośrodek tworzy ponad 200-osobowy zespół specjalistów i lekarzy.

W NEO Hospital działa jeden z najbardziej zaawansowanych ośrodków kształcenia lekarzy w zakresie technik małoinwazyjnych, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, w tym wirtualne symulacje i systemy sztucznej inteligencji. Z kursów w Szpitalu skorzystało już blisko 200 lekarzy, w tym z ośrodków poza Polską.

Szpital posiada status szpitala klinicznego. Na terenie ośrodka odbywa się kształcenie studentów kierunku lekarskiego oraz praktyki i staże dla kadry medycznej.  W ośrodku jest realizowany pierwszy w Polsce program badawczo-rozwojowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej z wykorzystaniem robota da Vinci. Pogram uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na terenie ośrodka działa również Living lab, dzięki któremu twórcy nowych technologii mogą je doskonalić z wykorzystaniem informacji zwrotnych od użytkowników.

Główne wyzwania obejmowały klika obszarów, w tym:

 • pozyskanie finasowania na realizację projektu,
 • implementację nowych technologii niewykorzystywanych wcześniej w Polsce,
 • implementację modelu działania opartego na współpracy i koordynacji zespołów interdyscyplinarnych,
 • przygotowanie bazy klinicznej do prowadzenia działań dydaktycznych oraz stworzenie ośrodka badawczo-rozowjowego,
 • stworzenie koncepcji komunikacji i programów edukacyjnych dla pacjentów.

 

NEO Hospital powstał z przekonania, że troska o zdrowie, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości. Szpital na Klinach wyznacza dziś standardy prywatnej opieki szpitalnej spełniając oczekiwania swoich Pacjentów na każdym etapie kontaktu z placówką i jej całym zespołem. Aby ten cel osiągnąć niezbędne były następujące kluczowe zadania:

 • opracowanie strategii rozwoju (szpital działa w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju) oraz biznesplanu,
 • pozyskanie finansowania ze źródeł prywatnych na uruchomienie i rozwój ośrodka oraz zakup sprzętu (szacowana wartość projektu ok. 60 mln PLN),
 • pozyskanie i przygotowanie kadr medycznych o unikalnych kompetencjach niedostępnych w Polsce, w tym w zakresie chirurgii robotycznej oraz kadry prowadzącej działalność dydaktyczna i naukową naukową (obecnie zespół liczy ponad 200 osób), duża część kadry została pozyskana z ośrodków zagranicznych (w tym z Niemiec, Belgii, Szwecji, Czech oraz USA),
 • pozyskanie dotacji na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (wartość projektu 12,5 mln PLN),
 • przygotowanie procesów zgodnie z koncepcją lean managment (filozofia lean managment jest obecna w naszej organizacji w bardzo wielu płaszczyznach poczynając od ergonomicznej architektury i funkcjonalności budynku, po przez przyjazne środowisku rozwiązania, w tym fotowoltaikę, utrzymywanie terenów zielonych, w tym ogrodu wokół szpitala, po przez ergonomiczne narzędzia pracy, w tym wykorzystanie robota da Vinci w zabiegach chirurgicznych, pełne ucyfrowienie i cyber bezpieczeństwo szpitala, unikanie marnotrawstwa, efektywną politykę zakupową, politykę personalną skoncentrowaną na rozwoju kadr i wydajne procesy komunikacji, w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych, aż po organizację procesów medycznych),
 • przygotowanie standardów i procedur postępowania medycznego,
 • przygotowanie kodeksów dobrych praktyk (kodeks etyki, kodeks postępowania z dostawcami, kodeks praktyk marketingowych itd.).

W NEO Hospital realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia etyczny wymiar zasad zarządzania naszą organizacją, a także wspiera długoterminowe cele strategiczne organizacji.  Bierzemy na siebie odpowiedzialność wobec tych, na których wpływa nasza działalność oraz tych, którzy wpływają na nią – wobec naszych pacjentów, pracowników, inwestorów, dostawców, otoczenia społecznego, a także środowiska naturalnego. Istotny wpływ na środowisko naturalne ma nasza infrastruktura, dlatego podejmujemy działania prowadzące do jej rozwoju w sposób, który będzie przyjazny dla ludzi i środowiska (infrastruktura NEO Hospital jest zrównoważona, posiada nowoczesne rozwiązania w zakresie wykorzystania energii naturalnej, wtórnego wykorzystania energii, jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych).

Kierownictwo podejmuje działania związane z realizacją strategii w porozumieniu z szerokim gronem interesariuszy, w tym reprezentantami pacjentów, kontrahentów, inwestorów. Przykładami może być zaangażowanie i aktywność w działaniach z organizacjami branżowymi (np. Polska Federacja Szpitali), organizacjami biznesowymi (np. Business Centre Club), stowarzyszeniami naukowymi (np. Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki) oraz organizacjami pacjenckimi (np. Fundacja Onkocafe).

Grupa NEO Hospital chce dokonywać pozytywnych zmian, aktywnie uczestnicząc w życiu otaczającej nas społeczności. Pragniemy dzielić się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem medycznym i biznesowym. Jesteśmy zaangażowani w procesy kształcenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także innych zawodów medycznych. Prowadzimy edukację prozdrowotną, akcje profilaktyczne oraz akcje społeczne, których celem jest poszerzanie dostępu do wiedzy zakresu ochrony zdrowia. Wdrażamy programy poszanowania, zrozumienia i akceptacji różnorodności. Dla naszych pracowników jesteśmy stabilnym pracodawcą, dbającym o doskonalenie polityki oraz stymulowanie harmonijnego godzenia ról rodzinnych oraz zawodowych.

Harmonia działania, koordynacja pracy oraz personalizowane plany leczenia, są źródłem naszych sukcesów medycznych. Naszym celem jest maksymalizacja komfortu pacjentów, w tym przyspieszenie rekonwalescencji i powrotu do pełni aktywności życiowej oraz zawodowej. Kluczową kwestią jest kultura naszej organizacji oparta na otwartości, transparnetności i komunikacji. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy istotną przewagę konkurencyjną.

W ciągu pierwszych 24 miesięcy działalności z usług szpitala skorzystało ponad 25 tys. pacjentów. Przychody szpitala pomiędzy 2019 i 2020r. wzrosły o ponad 90%.  Kierownictwu szpitala udało się zbudować 200 osobowy zespół wybitnych specjalistów, 14% kadry lekarskiej stanowią osoby z tytułem profesora.  98% zabiegów w szpitalu jest wykonywana metodami małoinwazyjnymi, w tym z wykorzystaniem robota chirurgicznego.

Pomimo krótkiej historii w chirurgii, technologia robotów chirurgicznych dowiodła już swoich licznych korzyści, w tym w zakresie wizualizacji, doskonałej zręczności i precyzji podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych. Pandemia i zagrożenia związane z COVID-19 pokazują dodatkowe zalety robotyki chirurgicznej. W tym kontekście kluczowe stają się wartości chirurgii robotycznej, jak:

 • możliwość dokładnego przygotowania i zaplanowania zabiegu;
 • ograniczenie urazu operacyjnego (małe nacięcia, małe blizny, mniejsze ryzyko infekcji; szybsze gojenie, mniejszy ból pooperacyjny, szybsza rekonwalescencja, krótszy pobyt w szpitalu, mniej powikłań, mniejsze zużycie krwi, mniejsze zużycie leków);
 • ograniczenie wykorzystania infrastruktury łóżkowej, w tym intensywnej terapii;
 • wyjątkowa precyzja operacji (skuteczność radykalnej operacji, możliwość uniknięcia kolejnych etapów leczenia);
 • wygodna i ergonomiczna pozycja pracy lekarza operatora (z możliwością zastosowania dystansu).

Z kolei zastosowanie unikalnej technologii Carna Life Holo wdrożone w naszym ośrodku spowodowało skrócenie czasu zabiegu o 1/3 w porównaniu do czasu zabiegu bez użycia CarnaLife Holo. Wyniki zostały podsumowane w publikacji “3D mixed-reality visualization of medical imaging data as a supporting tool for innovative, minimally invasive surgery for gastrointestinal tumors and systemic treatment as a new path in personalized treatment of advanced cancer diseases” was published 10th of June 2021 by Springer Nature Group. The “Journal of Cancer Research and Clinical Oncology” publishgnificant and up-to-date articles within the fields of experimental and clinical oncology.

Działania szpitala są dostrzegane przez interesariuszu w tym pacjentów, otoczenia społecznego i mediów. O czym świadczą dane pochodzące raportu Instytutu Monitorowania Mediów:  ponad 2 000 publikacji dotyczących szpitala z dotarciem do 12,5 mln oraz ilość odsłon  stron internetowych, rosnące grono odbiorców mediów społecznościowych.

Działania społeczne i edukacyjne inicjowane przez NEO Hospital w tym akcja społeczna Onkoodpowiedzialni zgromadziła społeczność ok. 100 firm, zatrudniających 10 000 pracowników.

Osiągnięcia i doświadczenie NEO Hospital w dziedzinie robotyki chirurgicznej zostało docenione przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, gdzie uruchomiono kolejny ośrodek chirurgii robotycznej, w którym operatorem została spółka z Grupy NEO Hospital. Z kolei przy udziale dystrybutora robotów da Vinci w Polsce firmy Synektik SA został uruchomiony program szkoleń dla kadr medycznych – w NEO Hospital prowadzony jest program Case Observation, a 3 lekarzy z NEO Hospital posiadają status proktora i prowadzi szkolenia oraz nadzór nad rozwojem zespołów wchodzących na ścieżkę rozwoju w zakresie chirurgii robotycznej.

W czerwcu 2021 Szpital został nagrodzony Medalem Europejskim za wdrożenie usługi Operacja raka prosta z wykorzystaniem robota da Vinci – Technika kołnierzykowa. Nagroda trafia do NEO Hospital jako wyraz uznania we wdrażaniu zmiany jakościowej w leczeniu pacjentów dotkniętych rakiem prostaty. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

W sierpniu 2021r. Decyzją Zarządu Głównego Międzynarodowego Klubu Chirurgicznego – Oxford University (International Bariatric Club) Klinika Leczenia Otyłości szpitala uzyskała akredytację potwierdzającą wysokie standardy leczenia. International Bariatric Club to największa na świecie organizacja ekspertów w dziedzinie leczenia otyłości, skupiająca specjalistów z takich ośrodków jak Oxford University czy Cleveland Clinic.