Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zakupił najnowszej generacji aparaturę medyczną przeznaczoną do wykonywania świadczeń z zakresu neurochirurgii. Doposażenie Bloku Operacyjnego, Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej i współpracującego z nim Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wpłynie na poprawę jakości oraz przyspieszenie specjalistycznej diagnostyki i terapii, co w efekcie doprowadzi do skrócenia czasu oczekiwania na przyjęcie na oddział.

Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 w Lublinie jest jednym z największych oddziałów neurochirurgicznych w Polsce, wykonującym ponad 2,5 tys. zabiegów operacyjnych rocznie. Jest jedynym ośrodkiem neurochirurgicznym w makroregionie oferującym pełny zakres leczenia operacyjnego nowotworów układu nerwowego, schorzeń naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego oraz schorzeń degeneracyjnych i rozrostowych kręgosłupa. Oddział posiada własny blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi i salą wybudzeniową, oddział pooperacyjny i intensywnego nadzoru oraz oddział o podwyższonym nadzorze. Przy 50-łóżkowym oddziale działa Poradnia Neurochirurgiczna oferująca opiekę ambulatoryjną. Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej stanowi jedno z trzech w Europie miejsc stosowania terapii NanoTherm – innowacyjnej metody leczenia, mającej zastosowanie w złośliwych guzach glejowych mózgu. Z tego względu w ośrodku leczeni są nie tylko chorzy z województwa lubelskiego, ale i pacjenci z innych regionów kraju i z zagranicy.

Dzięki pozyskaniu nowoczesnego sprzętu skrócony zostanie czas oczekiwania na przyjęcie do Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, który dotychczas w przypadku pilnym wynosił średnio 60 dni.

Całkowity koszt realizacji projektu to 12,5 mln zł.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://www.spsk4.lublin.pl/pl/o-szpitalu/aktualnosci/3337-zakup-nowoczesnych-technologii-dla-neurochirurgii-spsk-nr-4-w-lublinie