Oferowany przez firmę Infomed Solutions system logistyki szpitalnej HLS odpowiada na potrzeby optymalizacji kosztów szpitala usprawniając gospodarkę lekową i artykułami medycznymi, zwiększając bezpieczeństwo w dystrybucji leków.

_________________________________________________________________________________

HLS MedBox w pigułce:

Rozwiązanie Hospital Logistics System umożliwia kompleksowe zarządzanie obszarem gospodarki, zarówno lekowej jak i wyrobów medycznych, opracowane od podstaw przez zespół polskich inżynierów informatyków i programistów poprzedzone wielomiesięcznymi konsultacjami w uznanych szpitalach na terenie całego kraju. Doskonale odpowiada realiom szpitalnictwa w Polsce, oferując unikalną jakość i funkcjonalność dostosowaną do Państwa potrzeb.

Wdrożenie nie wymaga rewolucji w organizacji i funkcjonowaniu placówki. Wprowadza natomiast zmianę jakościową w sposobie pracy personelu, cechującą się większym zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością za powierzone mienie ( leki i artykuły medyczne).

Główne korzyści:

  • Pełna kontrola stanów magazynowych
  • Optymalizacja wielkości zapasów
  • Automatyzacja procesów raportowania z automatycznym rozliczeniem kosztów na pacjenta
  • Optymalizacja czasu pracy personelu
  • Automatyzacja tworzenia dokumentacji medycznej
  • Minimalizacja pomyłek związanych z podawaniem leku i skutkami ubocznymi działania leku
  • Pełna kontrola numerów serii leków i dat ważności
  • Inwentaryzacja w czasie rzeczywistym
  • Ograniczenie biurokracji
  • Zmniejszenie kosztów dotyczących gospodarki lekowej i sprzętu jednorazowego

 

W obecnej perspektywie finansowej inwestycje w logistykę, jako inwestycje w usprawnienie i poprawę procesów zarządzania, wymienione są w dokumencie programowym Krajowe ramy strategiczne – Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 -2020 opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Logistyka mieści się w zakresie celu C: „Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia”. Logistyka stanowi narzędzie do osiągnięcia celu C i tożsama jest z narzędziem opisanym jako narzędzie 20.

W ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 9.1 można złożyć wniosek o dofinansowanie na modernizację Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych SOR. Specyfiką działania SOR u jest udzielanie pomocy medycznej 24 h na dobę i przez 365 dni w roku w dni wolne i święta. Jest to oddział gdzie szczególnie ważne jest panowanie nad rotacją i stanami magazynowymi, tak aby nigdy niczego nie brakło( szczególnie gdy jest nieczynna Apteka Szpitalna) unikając przerostów magazynowych tworzących określone koszty. Dlatego warto rozważyć umieszczenie w swoich planach inwestycyjnych wdrożenie takiego systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Państwa Szpitalu.