Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz o wymaganiach wobec szpitali na łamach Rzeczpospolitej. Potrzebujeny racjonalizacji wymagań oraz okolo 20mld PLN.