Dyrektor szpitala wobec obowiązku szczepień personelu.

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 roku Polska Federacja Szpitali poprosiła Ministra Adama Niedzielskiego o odniesienie się do następujących kwestii:
1) W jaki sposób Dyrektor Szpitala powinien wyegzekwować obowiązek przeprowadzania szczepień ochronnych, o którym mowa w przedmiotowym Rozporządzeniu i sprawdzać wypełnienie tego obowiązku przez pracowników, tj:
– czy ma prawo
a) zwolnić pracownika
b) wysłać pracownika na urlop bezpłatny
Jeśli ma prawo, to jaka powinna być podstawa prawna takiej decyzji?
Jeżeli nie ma prawa, to na jakie stanowisko należy przesunąć lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę lub innego pracownika medycznego?
2) Jakie osoby są uprawnione do wydania zaświadczenia o przeciwwskazaniu do szczepień i jak sprawdzić posiadanie w/w.
Polska Federacja Szpitali popiera obowiązkowe szczepienia personelu sektora ochrony zdrowia przeciwko COVID-19, dlatego też zwróciliśmy się z prośbą do Ministra Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz celem skutecznego wprowadzenia przepisów Rozporządzenia.