Warszawa, 27.04.2018: Obradował Zarząd PFSz.

W trakcie spotkania omówiono m.in. aktualne sprawy organizacyjne, plany konferencji na najbliższe miesiące, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz administracji publicznej. Zarząd powołał zespół ds stanowisk PFSz, który już rozpoczął prace na temat norm zatrudnienia pielęgniarek. PFSz co do zasady jest przeciwna wprowadzaniu norm ograniczających możliwości kosztowo-efektywnego zarządzania szpitalem. Zatwierdzone zostały warsztaty dla menedżerów szpitali we współpracy z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej reprezentowaną przez Prezes Beatę Jagielska.

Ustalono datę Jesiennej Konferencji Programowej wraz z Walnym Zgromadzeniem PFSz na 29.11.2018.

 

Zarząd wysłuchał prezentacji eksperta CSIOZ, członków wspierających PFSz, firmy dostarczającej dla szpitali rozwiązania szyfrujące dane wrażliwe oraz firmy oferującej leasing łóżek szpitalnych. Krajowy koordynator Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE przedstawił 4 polskich menedżerów, którzy wyjadą na staż zagraniczny oraz 4 menedżerów z innych krajów UE, którzy w ramach wymiany odbędą staże w polskich szpitalach.