Posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE w Dublinie
13.06.2017, podczas Kongresu HOPE AGORA 2017
Obszerny materiał zdjęciowy znajduje się na profilu FB PFSz
Eva Weinreich-Jensen (DK) nowym Prezydentem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE
Urmas Sule (EST) nowym Wiceprezydentem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE
Jaroslaw J. Fedorowski (PL) ponownie wybrany do Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE
 
Krótkie informacje od Gubernatorów nt. sytuacji w ochronie zdrowia.
 
DK: nie można już poczynić dalszych oszczędności w szpitalach
S: pacjenci udają się do duńskich szpitali na dodatkowe zabiegi za które Szwecja musi płacić zgodnie z decyzją sądu
H: największym problemem jest niedobór personelu
LV: dwa duże strajki personelu medycznego
F: sytuacja stabilna ale obecnie są wybory
NL: brak rządu, młodzi ludzie nie chcą studiować pielęgniarstwa, lekarze rodzinni zbyt często wysyłają pacjentów na SOR
D: szpitale muszą mieć zespoły ds wypisów pacjentów, rezerwy finansowe w systemie zdrowia sięgają już 16.5 mld EUR
FIN: kryzys rządowy, reformy oz odłożone
CYP: zbliżają się wybory a ochrona zdrowia cierpi jak zwykle
EST: silna pozycja Estońskiej Federacji Szpitali, osiągnieto porozumienie z pracownikami
B: szpitale zostały zobligowane do współpracy aby nie duplikować usług
L: lekarze wywalczyli większy wpływ na zarządzanie szpitalami, rośnie presja związkow zawodowych
SLO: ochrona zdrowia nie jest beneficjentem wzrostu gospodarczego, współpłacenie 10-50% za usługi medyczne oprócz pediatrii, położnictwa i med. ratunkowej ale 95% obywateli posiada prywatne ubezpieczenia pokrywające koszty współpłacenia – koszt ok 30€ / msc
P: ochrona zdrowia nie jest beneficjentem wzrostu gospodarczego, ministerstwo finansów będzie miało prawo desygnowania przedstawicieli do zarządow szpitali publicznych. Powstała platforma informatyczna monitorująca dostępność w oz
E: nowe regulacje zwiększające płace w oz, budżet systemu oz wzrosł o 8%, planowana konferencja wszystkich interesariuszy nt przyszłości systemu