Ministerstwo Zdrowia przesłało odpowiedz na pismo PFSz dotyczące “Mechanizmuzwrotu środków wynikających z pomocy przewidzianej dla szpitali w postaci płatności w wysokości 1/12  kontraktu rocznego oraz tzw odrabiania świadczeń. Szczegóły w mailingu bezpośrednim do dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz.