Kongres Perły Samorządu 2021 organizowany  12.05.2021 w Gdyni przez Infor Biznes Sp. z o.o wydawcę Dziennika Gazety Prawnej.
W sesji plenarnej pod nazwą: Rewolucja własnościowa w szpitalach – szansa czy zagrożenie dla ich działania i sytuacji finansowej. udział wzięli:
• prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali
• Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini zarządu Województwa Pomorskiego
• Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki
• Bernadeta Skóbel, kierownik działu monitoringu prawnego i ekspertyz Związku Powiatów Polskich
Debatę prowadziła Pani Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej
Tworzenie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia nakierowanych na wartość dla pacjenta to model, który może być zasadniczą receptą na niedomagania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wprowadzenie mechanizmów KOZ w oparciu o system zachęty do współpracy i konsolidacji szpitali o różnorodnym modelu własnościowym to propozycja, która jest konstruktywna i merytoryczna, a przy tym pozwala na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest wysokiej jakości, kosztowo-efektywnna ochrona zdrowotna zapewniająca ciągłość i koordynację opieki pomiędzy jej różnymi poziomami.
Dziękujemy za zaproszenie Polska Federacja Szpitali do dyskusji, jako głosu szpitali w naszym kraju. #PFSz zrzesza szpitale niezależnie od modelu własnościowego. Liczyliśmy na udział w dyskusji przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.
Relacja z Debaty, od  2:50:00