46 Światowy Kongres Szpitali 2023 w Lizbonie z mocną reprezentacją Polski przez PFSz

Delegacja Polskiej Federacji Szpitali reprezentowała Polskę podczas 46 Światowego Kongresu Szpitali w dniach 24-27.10 2023. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele 91 państw w tym liczni liderzy krajowych organizacji szpitali ze wszystkich kontynentów w sumie ponad 1400 osób. Kongres zorganizowała Światowa Federacja Szpitali IHF we współpracy z portugalskim konsorcjum organizacji szpitalnictwa.

Przedstawiciele władz Polskiej Federacji Szpitali przyczynili się do sukcesu światowego Kongresu szpitali:

Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz

 • reprezentacja Polski w Zarządzie Światowej Federacji Szpitali
 • wybór na funkcję Skarbnika (Treasurer) Światowej Federacji Szpitali IHF oraz do Komitetu Wykonawczego IHF
 • praca w Komitecie Naukowym Kongresu
 • prowadzenie dwóch sesji
 • prezentacja ustna
 • współautor plakatu
 • udział w szpitalnej wizycie studyjnej

 Ewa Książek-Bator, członek zarządu i dyrektor ds. finansowych PFSz

 • współautor plakatu
 • udział w szpitalnej wizycie studyjnej

 Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz

 • udział w Komitecie Nagród Światowej Federacji Szpitali
 • prezentacja ustna
 • udział w panelu dyskusyjnym

Urszula Szybowicz, dyrektor do spraw operacyjnych PFSz

 • prezentacja ustna
 • współautor prezentacji ustnej
 • współautor plakatu
 • udział w szpitalnej wizycie studyjnej
 • koordynacja pobytu polskiej delegacji na Kongresie

Michał Dybowski, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju PFSz

 • udział w warsztatach z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz testowania narzędzia pomiarów zrównoważonego rozwoju szpitali
 • reprezentacja Polski w pracach Genewskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju Światowej Federacji Szpitali

Irena Kierzkowska, członek Zarządu PFSz. Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Jolanta Sobierańska-Grenda, członek Rady Naczelnej PFSz. Prezes Zarzadu, Szpitale Gdyńskie Sp. z o.o.

Krystyna Walendowicz, członek Rady Naczelnej PFSz. Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem

Cezary Kostrzewa, członek PFSz. Dyrektor, “Szpital Nowowiejski” SWZPZ Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Wojciech Legawiec, członek PFSz. Dyrektor, “Szpital Tworkowski” Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie

 • udział w sesjach plenarnych oraz problemowych
 • udział w szpitalnej wizycie studyjnej

Warto podkreślić także następujące akcenty polskie podczas Światowego Kongresu Szpitali w Lizbonie:

Paweł Łangowski, członek PFSz (Szpital Medicover)

 • udział w edycji 2023 programu Młodych Liderów (YEL) Światowej Federacji Szpital i IHF
 • udział w warsztatach YEL
 • udział w sesjach plenarnych i problemowych

 Wojewódzki SZZO Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, członek PFSz

 • prezentacja plakatowa

 SUPRA Brokers SA, członek wspierający PFSz

 • nominacja w konkursie Światowych Nagród Szpitali w kategorii jakość i bezpieczeństwo pacjenta za projekt edukacyjny SUPRA Risk Manager

 Grupa LUX MED / BUPA

 • medal brązowy w kategorii „Opieka Zdrowotna w czasach kryzysów” Światowych Nagród Szpitali IHF (zgłoszenie z GB)

Światowy Kongres Szpitali (Word Hospital Congress) jest organizowany przez światową Federację Szpitali IHF założoną w 1929 roku. Siedzibą IHF jest Genewa. IHF jest jedyną globalną federacją szpitali, reprezentuje ponad 25 000 szpitali ze wszystkich kontynentów. Polska Federacja szpitali jest pełnoprawnym członkiem i reprezentantem Polski w IHF od 2020 roku (poprzednio Polska nie miała reprezentacji)

www.ihf-fih.org

https://worldhospitalcongress.org/

https://www.youtube.com/watch?v=IVyROu1Bhc4Image preview