Posiedzenie Zespołu ds Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z udziałem delegatów PFSz.

Katowice, 16.01.2024. W posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach udział wzięli Jarosław J. Fedorowski – prezes PFSz oraz Krzysztof Lehnort – członek zarządu Szpitala Miejskiego w Sosnowcu jako delegat-ekspert PFSz do zespołu. Przedstawiciele PFSz zwrócili uwagę na narastające konflikty pomiędzy pracownikami, a pracodawcami, których ogólna oś sporu dotyczy kwalifikacji: wymagane (na danym stanowisku pracy) czy posiadane (przez pracownika). 

PFSz prezentuje stanowisko, że zarządy szpitali mają prawo do kształtowania racjonalnej polityki płacowej. Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga spełniania wymagań w tym dotyczących kwalifikacji części pracowników medycznych, ale nie przyznaje dodatkowych funduszy np. za dodatkowe kwalifikacje posiadane przez lekarzy i przekraczające podstawowe wymogi kontraktowe. W grupie pielęgniarek mamy do czynienia z roszczeniami sądowymi wobec pracodawców albo z tytułu wymagań posiadanych, albo z tytułu kwalifikacji wymaganych oraz konfliktami wśród pielęgniarek posiadających różne kwalifikacje, a wykonującymi podobną pracę.  Obserwatorami tych konfliktów czasem stają się także pacjenci – jeden z dyrektorów szpitali opisał skargi pacjentów będących mimowolnymi słuchaczami wzajemnych pretensji personelu w kwestiach nierówności w wynagrodzeniu artykułowanych podczas dyżurów.
W spotkaniu biorą udział dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz z Rybnika, Sosnowca, Mysłowic i Katowic. Stanowisko zbieżne z PFSz przedstawił Władysław Perchaluk – prezes zarządu Związku Szpitali Województwa Śląskiego, który to związek jest członkiem grupowym PFSz.
Dziękujemy Iwonie Brochulskiej – przewodniczącej Zespołu za zaproszenie do udziału w posiedzeniu oraz sprawne prowadzenie obrad. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 13 lutego 2024. Ze strony PFSz do zespołu dołączy także Klaudia Rogowska – dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu i członek Rady Naczelnej PFSz.
Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (potocznie zwana ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w szpitalach) wymaga pilnych zmian, w tym szczególnie natychmiastowego doprecyzowania,  czy pracodawcy powinni stosować kryterium kwalifikacji wymaganych, czy też ewentualnie posiadanych przez personel medyczny.
Wymagane (kwalifikacje), czy posiadane? – oto jest pytanie. Z tym pytaniem zwracamy się do Ministerstwa Zdrowia oraz Zespołu Trójstronnego do Spraw Zdrowia #Z3S