PFSz o sieci szpitali w wieczornym serwisie informacyjnym (01.10 2017) telewizji Polsat.

Wywiadu udzieliła Dyrektor Zarządzająca PFSz Ligia Kornowska. Wypowiadali się także szefowie szpitali należących do PFSz: Mariusz Wójtowicz, członek Zarządu PFSz, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu oraz Renata Ruman-Dzido, Członek Rady Naczelnej PFSz, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Dyrektor Kornowska zwróciła uwagę na niedofinansowanie polskich szpitali oraz dość krótki czas na dostosowanie się do zmian. Jako pozytywny aspekt ustawy podała gwarancje finansowania na 4 lata, możliwość bardziej elastycznego zarządzania budżetem przez dyrektorów oraz wprowadzanie opieki koordynowanej.

PFSz zrzesza obecnie około 44% zasobów szpitalnych Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych, potocznie zwanego siecią szpitali.

Do sieci zakwalifikowano ok. 145 tys. łóżek, a średnia wielkość szpitala sieciowego to 250 łóżek.  Do sieci nie zakwalifikowano 7,8 tys. łóżek, a średnia wielkość szpitala niezakwalifikowanego do sieci to 24  łóżka i brak działającego 24/7 centrum pomocy doraźnej.  PFSz postuluje tworzenie centrów pomocy doraźnej przy szpitalach, składających się z różnych poziomów pomocy doraźnej, a powstałych z połączenia Centrum urazowego (jeśli jest) SOR i / lub Izb Przyjęć oraz poradni nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.  Przeniesienie nocnej opieki lekarskiej do szpitali przy jednoczesnej re-alokacji odpowiednich środków finansowych było postulatem PFSz zgłaszanym w konsultacjach społecznych.  PFSz popiera tworzenie wieloprofilowych obszarów opieki nad pacjentami w zależności od stopnia natężania opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.  Szanse na taką właśnie optymalizacje organizacji  szpitala daje finansowanie w formie ryczałtu, kontraktowanie i rozliczanie wg. zakresów usług, a nie oddziałów oraz wnioski z map potrzeb zdrowotnych dotyczące potrzeby wspierania obszarów wieloprofilowych. Wg. informacji z Ministerstwa Zdrowia, którą uzyskała PFSz w formie pisemnej, tworzenie i rejestrowanie oddziałów (obszarów) wieloprofilowych jest w obecnym stanie prawnym w pełni dozwolone.   Doświadczenia mistrzów Europy w ochronie zdrowia, czyli Holendrów wskazują na właśnie taką formę organizacyjną nowoczesnego szpitala.