Polska Federacja Szpitali skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o informacje o zmianie wyceny świadczeń w zakresie rehabilitacji stacjonarnej/szpitalnej.

“Obserwując z niepokojem postęp toczących się prac związanych z wyceną świadczeń w zakresie rehabilitacji stacjonarnej / szpitalnej pozwalam sobie w imieniu Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) prosić Pana Ministra o informację dotyczącą zlecenia Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji przeprowadzenia aktualizacji wyceny świadczeń z zakresu rehabilitacji stacjonarnej.

Niepokój nasz budzi brak informacji dotyczącej zlecenia ww. pracy do AOTMiT i terminu jej dokonania. Problem z rażąco niską wyceną  rehabilitacji stacjonarnej / szpitalnej sygnalizują zarządzający zrzeszeni w Polskiej Federacji Szpitali  oraz w największej organizacji pracodawców, do której należy PFSz, czyli Pracodawców RP.”

PFSz.MZ,rehab,wycena,2021.11.02