List intencyjny o współpracy pomiędzy Polską Federacją Szpitali (PFSz) a firmą Oracle Polska został podpisany w marcu 2020r. przez Jarosława J. Fedorowskiego, Prezesa PFSz oraz Tomasza Bochenka, Dyrektora Generalnego Oracle Polska.

 

Celem ogłoszonego porozumienia jest poszukiwanie opartych na wiedzy naukowej i najlepszych światowych praktykach rozwiązań w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia, przystających do polskich i regionalnych uwarunkowań, a także rozwój inicjatyw edukacyjnych, które pozwolą na zwiększanie kompetencji w zakresie innowacji IT w obszarze medycyny.

Jednym z działań podejmowanych po podpisaniu listu będzie organizacja szkoleń i konferencji z zakresu nowych technologii IT, które są przyszłością informatyki – zwłaszcza tych związanych z rozwiązaniami dostępnymi w chmurze, oraz nowymi funkcjami baz danych. Wydarzenia te będą organizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, celem otwarcia podmiotów na nowe technologie. Przewidziane są także inne projekty oraz webinaria, których celem jest promocja takich technologii informatycznych, jak rozproszone bazy danych, Blockchain, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, machine learning oraz big data.

„Sektor medyczny, przytłoczony wieloma innymi problemami, dopiero wkracza w nowoczesne rozwiązania cyfrowe. Przetwarzane przez niego ogromne ilości wrażliwych danych i jednoczesne kłopoty z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań to otwarta furtka dla hakerów. A ci nigdy nie śpią. W dobie powszechnej informatyzacji, szalenie ważne jest szerzenie świadomości znaczenia nowych technologii w tworzeniu i utrzymywaniu kultury dobrego zarządzania organizacjami, szczególnie szpitalami, gdzie przetwarzane są miliony rekordów najbardziej wrażliwych danych” – mówi Urszula Szybowicz, Project Manager PFSz.

„Rozpoczęcie współpracy z Polską Federacją Szpitali z pewnością rozpocznie nowy rozdział w działalności sektora ochrony zdrowia w Polsce. Pozwoli to naszej firmie dotrzeć do większości członków PFSz z nową wiedzą technologiczną. Zależy nam na ciągłym uświadamianiu rynku medycznego jak ważne jest bezpieczeństwo danych medycznych oraz dzięki jakim technologiom można o to bezpieczeństwo zadbać. W obecnych czasach jako Oracle chcemy szerzyć świadomość znaczenia nowych technologii dla podmiotów medycznych zarówno tych publicznych jak i prywatnych” – mówi Robert Grochulski, Manager odpowiedzialny za sektor Healthcare w Oracle.

Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz dodaje: „Od początku istnienia Polskiej Federacji Szpitali, czyli już prawie od 10 lat, podejmujemy współpracę z różnymi firmami sektora ochrony zdrowia, począwszy od tych dostarczających sprzęt stricte medyczny, poprzez firmy branży IT dostarczające najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy PFSz a Oracle, zdecydowanego lidera w zakresie zarządzania bazami danych, tylko upewnia nas w słuszności informatyzacji systemu ochrony zdrowia – tak, by wszystkie dane pacjentów były jak najlepiej zabezpieczone a dostęp do nich nieograniczony w czasie.”

„Jesteśmy zaszczyceni, że w tak trudnych czasach jakie aktualnie panują możemy wspierać cały sektor medyczny swoją wiedzą oraz zasobami, a PFSz jest w naszej ocenie najbardziej reprezentatywną organizacją polskich szpitali, zrzeszającą wszystkie szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego itp. Nasza wiedza, kompetencje oraz posiadanie znacznego udziału w rynku baz danych dają nam mandat do dzielenia się z każdym zainteresowanym naszą technologią” – komentuje Tomasz Bochenek, Dyrektor Generalny Oracle Polska.