PFSz zwraca uwagę na dodatkowe i znaczne obciążenia finansowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z projektem bezpłatnego udostępniania przez podmiot leczniczy pierwszej kopii dokumentacji medycznej.

Z naszych informacji wynika, że w wyniku procedowanej zmiany koszty szpitali mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie (w przypadku dużych placówek). Zmiana dotychczasowych przepisów nie jest podyktowana przepisami RODO. Aby umożliwić pacjentom swobodny dostęp do dokumentacji medycznej konieczna jest radykalna cyfryzacja w oparciu o portal pacjenta prowadzony przez NFZ i osobno finansowany.