Polska Federacja Szpitali przesyła list gratulacyjny dla nowo powołanej Minister Zdrowia

Sz. P. Izabela Leszczyna
Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Szanowna Pani Minister,
W imieniu Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) serdecznie gratuluję objęcia funkcji Ministra Zdrowia RP.
Mamy nadzieję, że pod Pani kierownictwem, Ministerstwo Zdrowia będzie stawiało przed polskimi szpitalami wymagania na miarę ich możliwości finansowych oraz organizacyjnych. Jesteśmy za stosowaniem większej ilości zachęt i pozytywnych bodźców w ochronie zdrowia, a przeciw mnożeniu kar i ograniczeń. Bardzo liczymy na otwartość Pani Minister na nowe rozwiązania, na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ze swojej strony deklarujemy merytoryczny oraz konstruktywny udział w dialogu społecznym na partnerskich zasadach, jako jeden z kluczowych uczestników systemu, mając wielką nadzieję na wznowienie właśnie takiego, partnerskiego dialogu. Prosimy o możliwość spotkania i prezentacji działalności Federacji oraz naszych propozycji kierunków rozwoju.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą Szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, lokalizacji czy modelu działania. PFSz zrzesza bezpośrednio ponad 270 Szpitali, a poprzez członkostwo pośrednie i grupowe albo porozumienia z lokalnymi oraz sektorowymi związkami Szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 550 Szpitali. Atut PFSz stanowi także spora grupa członków wspierających: liczących się firm krajowych i międzynarodowych, ekspertów systemu ochrony zdrowia oraz ambasadorów PFSz. Naszą wizją jest zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami. Uważamy, że docelowym modelem powinna być opieka realizowana przez konsorcja koordynowanej ochrony zdrowia konkurujące o wynik leczenia pacjentów.
• PFSz należy do największej wielobranżowej organizacji pracodawców w Polsce – Pracodawcy RP.
• PFSz reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.
• PFSz reprezentuje Polskę w Światowej Federacji Szpitali IHF – jedynej globalnej organizacji Szpitali.
Z wyrazami uszanowania,

Jarosław J. Fedorowski, Prof. Uniw., MD, PhD, MBA
Prezes Polskiej Federacji Szpitali PFSz
Gubernator (PL) i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE
Skarbnik i Członek Zarządu Światowej Federacji Szpitali IHF
Członek Rady Pracodawców RP

13.12.2023