Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Ł. Chmielowcem miało miejsce 21.02.2018.  Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski przedstawił aktualne wyzwania stojące przed dyrektorami szpitali w obliczu stale rosnących oczekiwań społecznych. RPP zadeklarował współpracę z Polską Federacją Szpitali w obszarze edukacji menedżerów szpitali, w tym szczegolnie pełnomocników ds praw pacjenta, a także młodych menedżerów. Prezes PFSz zwrócił uwagę także na kwestie “patient compliance” oraz propozycje rozwoju koordynowanej ochrony zdrowia.