W dniu dzisiejszym Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz, mówiła o niedofinansowaniu i braku kadr medycznych w TVN24.

“(…)Jeśli przy wzroście kosztów szpitala – kosztów zatrudnienia personelu medycznego, co ustalane jest w większości centralnie, kosztów takich jak utylizacja odpadów medycznych czy kosztów usług obcych – nie obserwujemy proporcjonalnego wzrostu przychodów, dyrektor mimo najszczerszych chęci nie jest w stanie zbilansować działalności szpitala (…) 6,8% PKB to dobry kierunek (…) Potrzebne jest ponadpartyjne porozumienie, w którym ustalimy jakie kwoty przeznaczymy na ochronę zdrowia, a także co możemy za te kwoty uzyskać i jakimi wskaźnikami jakościowymi będziemy to mierzyć. Nie da się całkowicie uzdrowić ochrony zdrowia w trakcie 4 lat”