Polska Federacja Szpitali zwraca się do Głównego Inspektora Sanitarnego o spójne wytyczne postępowania na etapie “odmrażania” działalności szpitali.

Pismo do GIS skierowane drogą elektroniczną 06.05.2020

Sz.P. Jarosław Pinkas
Głowny Inspektor Sanitarny

DW
Sz. P.  Waldemar J. Kraska
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sz.P. Adam Niedzielski
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Zarządzający polskimi szpitalami – dyrektorzy naczelni we współpracy z dyrektorami ds lecznictwa oraz ds pielęgniarstwa zgłaszają do Polskiej Federacji Szpitali postulaty opracowania spójnych wytycznych postępowania, szczególnie w obecnym etapie stopniowego powracania do wznowienia pełnej działalności podmiotów leczniczych.

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje i wytyczne z różnych źródeł, w tym także pochodzące od konsultantów poszczególnych specjalizacji lekarskich oraz towarzystw naukowych.  Z informacji zgłaszanych do Polskiej Federacji Szpitali wynika, iż dyrektorzy szpitali odpowiedzialni za całokształt działalności podmiotu leczniczego napotykają na rekomendacje i wytyczne, które nie dość, że często nie są ze sobą spójne, to także w niektórych obszarach nie są spójne z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wnioskujemy o opracowanie mechanizmu, który zapewni aktualność i spójność zaleceń i wytycznych przedstawicieli poszczególnych specjalizacji lekarskich, w tym szczególnie konsultantów krajowych.  Wnioskujemy o ujednolicenie takich zaleceń i wytycznych na poziomie Głównej Inspekcji Sanitarnej, tak aby stały się one wykładnią dla dyrektorów podmiotów leczniczych oraz dla Narodowego Funduszu Zdrowia.  Stosowanie się do wytycznych, na przykład w obszarze stosowania konkretnego rodzaju środków ochrony osobistej personelu, czy określonego schematu testowania lub badania pacjentów ma także określone konsekwencje finansowe zarówno dla szpitali, jak i dla całego systemu ochrony zdrowia.  Ponadto, dyrektorzy szpitali zwracają uwagę na możliwe konsekwencje prawne w sytuacji niedostatecznej interoperacyjności wytycznych i zaleceń publikowanych przez przedstawicieli poszczególnych specjalizacji lekarskich, czy też innych specjalizacji albo zawodów medycznych.

W nawiązaniu do powyższych postulatów,  zwracamy się z także z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska wobec wytycznych postępowania w oddziałach zabiegowych szpitali niejednoimiennych podczas pandemii COVID-19 opracowanych przez zespół ekspercki pod kierunkiem konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej, w dniu 09.04.2020https://www.tchp.pl/376-wytyczne-dla-chirurgow-podczas-pandemii-covid-19

Z wyrazami uszanowania,
Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali