Podczas uroczystej gali zorganizowanej 5 października 2023 r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie rozstrzygnięto konkurs “Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2023”. Do samego końca nie było wiadomo, czy i jakie miejsca zajęły projekty zgłoszone przez szpital. Przedstawiciele jednostki z radością i ulgą przyjęli informację o naszych osiągnięciach:

– pierwszy z naszych projektów “Profilaktyka skutków ubocznych w procesie chemioterapii – ochrona atrybutów kobiecości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie”, zgłoszony w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”, zajął zaszczytne 1 miejsce,

– drugi projekt pod nazwą “Nowoczesne podejście do innowacyjnych zakupów z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia instytucji europejskich”, zgłoszony w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie”, również został doceniony przez jury i zajął 3 miejsce.

Wybór tych konkretnych tematów wynikał bezpośrednio z przedsięwzięć realizowanych w szpitalu
w ostatnim czasie. Od lipca ubiegłego roku na Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej pacjentki, u których nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań, mają szansę skorzystać z systemu Paxman, który poprzez schładzanie skóry głowy częściowo bądź całkowicie zapobiega wypadaniu włosów u osób poddanych chemioterapii. Jest to o tyle istotne, że według danych aż 47% pacjentek poddawanych leczeniu onkologicznemu uważa łysienie za najbardziej traumatyczny aspekt chemioterapii, a 8% byłoby gotowe w ogóle z niej zrezygnować, żeby tylko zachować włosy. Dzięki stosowaniu systemu nie tylko obserwuje się mniejsze wypadanie włosów, lecz także szybsze ich odrastanie po około 3 do 6 miesięcy po zakończeniu terapii.

Również od ubiegłego roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie realizuje projekt Procure4Health (P4H) – Healthcare lnnovation Procurement Network, czyli Sieć Zamówień Publicznych na Innowacje w Opiece Zdrowotnej, utworzony w  ramach Programu Horyzont Europa. Uczestnictwo w projekcie P4H otworzyło przed szpitalem wiele nowych możliwości, w  tym poznanie przedstawicieli podmiotów ochrony zdrowia z całej Europy, wymianę wiedzy i praktycznych doświadczeń, nawiązanie nowych, strategicznych partnerstw i kontaktów czy też uczestnictwo w kolejnych projektach, takich jak Innobuyer. Dzięki zdobytej wiedzy szpital podjął działania w celu modernizacji budynku po starej kotłowni, znajdującego się na jego posesji. Nowe zagospodarowanie przestrzeni pozwoli na zmianę dotychczasowego podejścia do budowy i rozwoju placówek medycznych oraz postawienie kroku naprzód w procesie transformacji jednostki w zielony szpital.

Docenienie wysiłków naszego szpitala jeszcze bardziej zmotywowało nas do dalszych działań na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz poprawy jakości życia naszych pacjentów. Dołożymy wszelkich starań, aby dalej się rozwijać i razem z innymi tworzyć nowe standardy w medycynie.

Zdjęcia z gali zostały pozyskane za uprzejmością IDEA TRADE.

(www.szpitalprzyszlosci.pl/nagrody-inspiracje)