Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia PTKOZ logo

O PTKOZ

W dniu 21 kwietnia 2016 roku w Warszawie podczas konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia zostało założone nowe towarzystwo naukowe PTKOZ, którego celem jest wypracowanie standardów w obszarze koordynowanej ochrony zdrowia.

Wśród założycieli znaleźli się naukowcy, praktycy oraz organizatorzy systemu, w tym m.in. Wiceminister Zdrowia, Prezes NFZ, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Wiceprzewodniczący Rady NFZ oraz Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Założyciele Towarzystwa są związani m.in. z następującymi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wśród założycieli są także dyrektorzy oraz byli dyrektorzy organizacji ochrony zdrowia.

Podczas zebrania założycielskiego zostały wybrane Władze Stowarzyszenia na czele z Przewodniczącą Rady Naczelnej, prof. Igą Rudawską oraz Prezesem Zarządu, prof. Jarosławem J. Fedorowskim. Zarząd tworzą także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz mec. Anna Szczerbak. Do Rady Naczelnej zostali wybrani dr Beata Buchelt, prof. Marcin Czech oraz dr Andrzej Chełchowski.

Strona www

Kontakt

Czym zajmuje się PTKOZ?

PTKOZ to grupa tworzona przez przedstawicieli różnych gałęzi branży medycznej. Łączy ich wspólna idea – wypracowanie standardów w obszarze koordynowanej ochrony zdrowia.

Sprawdź, w jakich obszarach działa Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ)

Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) zakłada zorganizowane działania uczestników systemu, których celem jest osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej, a także ciągłości obsługi pacjenta. Główne specjalizacje PTKOZ to medycyna, healthcare, zarządzenie w ochronie zdrowia i coordinated health.

Realizacja głównego celu PTKOZ możliwa jest dzięki zaawansowanej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu znamienitych członków PTKOZ, wśród których znajdują się m.in. profesorowie nauk medycznych, dyrektorzy szpitali, czy prezesi branżowych spółek.

Dołącz do PTKOZ już dziś i wspieraj inicjatywę Koordynowanej Ochrony Zdrowia (KOZ)!

DZIAŁAMY NA RZECZ UPOWSZECHNIENIA IDEI KOORDYNACJI I WSPÓŁPRACY INTERDYSCYPLINARNEJ, MODELU PRACY, KTÓREGO CENTRUM STANOWI PACJENT.

KOORDYNOWANA OCHRONA ZDROWIA TO PRZYSZŁOŚĆ OPIEKI MEDYCZNEJ!