W dniu 6.04 br. odbyło się posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji poświęcone następującym tematom (zgodnie z opublikowanym porządkiem):

1. Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. wskazania grup wyrobów medycznych, stanowiących istotny element poszczególnych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne, które mogą być rozpatrywane w oparciu o projektowane przepisy dotyczące nowego sposobu finansowania wyrobów medycznych,
2. Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie komórek przytarczyc”,
3. Omówienie koncepcji aktualizacji świadczeń rehabilitacyjnych w koszyku świadczeń gwarantowanych.
4. Omówienie koncepcji taryfikacji świadczeń pediatrycznych.

Szpitale zrzeszone w Federacji otrzymały podsumowanie spotkania wraz z informacjami dotyczącymi powyższych tematów.