Obradował zarząd Polskiej Federacji Szpitali (20.09.2019)

W trakcie posiedzenia zarząd omówił m.in. apel PFSz do Ministra Zdrowia w obliczu znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali, prace nad kodeksem dobrych praktyk zarządczych podmiotów leczniczych współpracujących z NFZ, nabór kandydatów do programu wymiany menedżerów HOPE, współpracę z innymi organizacjami sektora ochrony zdrowia, planowaną wizytę studyjną w londyńskich szpitalach planowaną na 28-29.10., Jesienną Konferencję Programową w Nieporecie 28.11 oraz Światowy Kongres Szpitali w Omanie, a także inne sprawy organizacyjne.  W obradach uczestniczyli przedstawiciele Rady Naczelnej PFSz oraz zaproszeni goście.  Posiedzenie zarządu miało miejsce w drugim dniu Rorum e-Zdrowia w Sopocie, w którym uczestniczyła delegacja PFSz.