01.10.2020: Jesienne posiedzenie Zarządu PFSz

Zarząd PFSz obradował (w warunkach reżimu sanitarnego) w składzie: Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz; Janusz Boniecki, wiceprezes PFSz oraz Irena Kierzkowska, Ewa Książek-Bator i Krystyna Barcik – członkowie zarządu PFSz. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Rady Naczelnej PFSz: Anna Warczyńska oraz Bogusław Budziński – oboje wiceprzewodniczący Rady Naczelnej, a także Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz oraz Urszula Szybowicz, menedżer projektów PFSz.

Omówiono m.in. spotkanie delegacji PFSz z Adamem Niedzielskim, Ministrem Zdrowia 01.10.2020, podczas którego przedstawione zostały następujące propozycje PFSz, także w oparciu o wyniki trwającej ankiety wśród dyrektorów szpitali na temat przyszłości sieci szpitali:

 • kwalifikacja do (nowej) sieci szpitali powinna zostać przełożona na 2022 rok
 • jako kryterium kwalifikacji postulujemy zakres świadczeń, a nie posiadanie określonych oddziałów
 • proponujemy wprowadzenie stopni referencyjności i zasad współpracy szpitali różnego stopnia
 • zakres działania szpitali określonego stopnia referencyjności powinien być określony w oparciu katalog procedur uzgodniony z kluczowymi uczestnikami systemu
 • proponujemy aby ryczałt szpitali był obliczany w oparciu o wykonanie świadczeń w ostatnich 4 latach
 • część obowiązków nocnej  i świątecznej opieki lekarskiej powinna być przekazana do obowiązków POZ w formie dyżurów telemedycznych
 • ogólny poziom finansowania świadczeń szpitalnych w roku 2021 powinien wzrosnąć o ponad 10% w stosunku do 2020
 • należy wspierać konsolidacje szpitali w oparciu o finansowo premiowane konsorcja opieki koordynowane

Kolejnym tematem spotkania z Ministrem Zdrowia była walka z pandemią COVID-19. PFSz zgłosiła następujące propozycje:

 • Proponujemy stworzenie centrów koordynacji ruchu pacjentów (CKRP) z COVID-19, np. w oparciu o sztaby zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich
 • Postulujemy aby do CKRP przekazywane były w czasie rzeczywistym informację o wolnych miejscach (łóżkach) dla pacjentów z COVID-19, z wykorzystaniem narzędzi IT
 • Proponujemy aby na poziomie szpitali informacje o wolnych miejscach pozyskiwane były i przekazywane do CKRP przez szpitalnych koordynatorów ruchu pacjentów albo inne osoby wyznaczone przez zarząd szpitala i aby od nie angażować do tego zadania lekarzy klinicystów
 • Proponujemy aby transfery pacjentów z COVID-19 były koordynowane i organizowane przez CKRP, a rolę lekarzy kierujących i akceptujących organiczyć do kwestii medycznych
 • Proponujemy określenie zasad współpracy POZ z CKRP
 • Sugerujemy konsultacyjną rolę lekarzy specjalistów chorób zakaźnych na rzecz CKRP

W najbliższym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia weźmie udział Janusz Boniecki, Wiceprezes PFSz, a w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia oraz zespole ds przyszłości sieci szpitali przy Ministerstwie Zdrowia, a także w Światowej Grupie Roboczej Beyond COVID-19 – Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz.  W  Koalicji ds Sztucznej Inteligencji (jako przewodnicząca) oraz telemedycznej grupie roboczej bierze udział Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz. Ligia Kornowska jest także członkiem zespołu Young Healthcare Executive Leaders Światowej Federacji Szpitali.

Podczas posiedzenia Zarządu PFSz przyjęto członków zwyczajnych oraz wspierających (szczegóły w osobnych komunikatach).  Omówiono działania międzynarodowe, w związku z reprezentowaniem polskich szpitali przez PFSz na forum Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz Światowej Federacji Szpitali IHF.  Termin Jesiennej Konferencji Programowej PFSz wraz z posiedzeniem Zarządu, Rady Naczelnej oraz Walnym Zgroimadzeniem Sprawozdawczo-Programowym ustalono na 03.12.2020 w centrum konferencyjnym Hotelu Warszwianka w Serocku.  Jesienna Konferencja Programowa (JKP) będzie odbywać się zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, w trybie hybrydowym.  JKP koordynuje Urszula Szybowicz, Menedżer Projektów PFSz.  Omówiono stanowiska PFSz, min. w sprawie stanowisk w SPZOZ.

Zarząd zapoznał się z ciekawą prezentacją Grażyny Lewickiej, menedżera ochrony zdrowia, na temat propozycji stworzenia programu wsparcia dyrektorów szpitali poprzez wysokiej klasy mentoring. Zdecydowano na dalsze prace w tym projekcie, m.in. o powołaniu specjalnej fundacji.  Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019-2020, które przedstawiła Ewa Książek-Bator, członek Zarządu PFSz ds finansowych.

Program wymiany menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE omówił Bogusław Budziński, krajowy koordynator programu w Polsce.  Dalsze szczegóły w osobnym komunikacie.  Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE jest zaplanowany na 4-5 czerwca 2021 w Brukseli.  Do członków PFSz został przesłany aktualny newletter HOPE.