2 lutego miało miejsce kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. W posiedzeniu PFSz reprezentował prof.Jarosław J.Fedorowski, Prezes PFSz,  Małgorzata Majer, Członek Zarządu PFSz, Prezes Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. oraz Urszula Szybowicz, Dyrektor Operacyjna PFSz.

W spotkaniu wziął udział Minister Zdrowia Piotr Bromber.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło stanowisko o stanie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Uczestnicy spotkania mieli ogromną ilość pytań i wątpliwości, szczegółowe informacje będą jeszcze przekazywane.

W kolejnym punkcie przedstawiono informacje Ministerstwa Zdrowia o obowiązujących regulacjach w zakresie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych na mocy polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ oraz bieżąca informacja NFZ na temat realizacji polecenia.

Duża część dyskusji dotyczyła projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. PFSz przedstawiło stanowisko w sprawie ustawy, nawiązaliśmy także do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Pan Rafał Główczyński, Dyrektor z MZ odpowiedzialny teraz za ustawę o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa przekazał informacje że wpłynęło blisko 2000 uwag dot. ustawy, Ministerstwo teraz będzie przygotowywać oficjalne stanowisko w tej sprawie.