Polska Federacja Szpitali (PFSz) i Pracodawcy RP – współpraca

Polska Federacja Szpitali (PFSz) należy do największej organizacji pracodawców w Polsce – Pracodawcy RP!

Pracodawcy RP logo

logo Pracodawców RP

Misja Pracodawców RP to przede wszystkim:
– działanie dla dobra interesów pracodawców należących do organizacji członkowskich,
– wspieranie różnych przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu wzmocnienie roli polskich pracodawców,
– współpraca ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców prowadząca do realizacji ich wspólnych interesów,
– kooperacja z partnerami społecznymi (organizacjami pracobiorców) celem osiągania wspólnych korzyści dla pracodawców i pracowników, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym,
– kształtowanie i promocja wizerunku pracodawców i przedsiębiorców jako tych podmiotów, które generują dochód narodowy, zapewniają pracę tysiącom Polaków i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju całego kraju, a także realizacji indywidualnych aspiracji każdego z mieszkańców Polski.

Celem Pracodawców RP jest tworzenie państwa, które wspiera pracodawców i jednocześnie respektuje prawa pracownicze. Organizacja ta dąży do wypracowania idealnej harmonii pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Aby tego dokonać, od 9 września 2015 roku organizacja aktywnie uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego.
Przedstawiciele Pracodawców RP są zawsze tam, gdzie dzieją się wydarzenia istotne dla pracodawców oraz biznesu prywatnego, a więc między innymi podczas obrad sejmowych i senackich komisji, prac decyzyjnych i doradczych gremiów administracji państwowej, a także komitetów decydujących o przyznawaniu i wykorzystywaniu funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej.
W gronie Pracodawców RP można znaleźć wybitnych specjalistów, ekspertów i autorytety – autorów renomowanych publikacji naukowych, którzy na co dzień doradzają politykom różnych szczebli oraz komentują bieżące wydarzenia gospodarcze.

Pracodawcy RP logo

PRACODAWCY RP

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest członkiem największej ogólnopolskiej organizacji pracodawców: Pracodawcy RP. Jesteśmy reprezentantem sektora szpitalnego oraz członkiem Korporacji Zdrowe-Zdrowie Pracodawców RP. Mamy także miejsce z prawem głosu w Zespole Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia, w którego obradach biorą udział przedstawiciele wszystkich interesariuszy systemu: strona rządowa, związki zawodowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców. Przedstawiciele delegacji Pracodawców RP uczestniczą też w posiedzeniach Komisji Zdrowia Sejmu RP.

Zapraszamy do śledzenia komunikatów oraz stanowisk na oficjalnej stronie www.pracodawcyrp.pl.

Strona www

Pracodawcy RP

www.pracodawcyrp.pl