22.03.2019 w posiedzeniu Zarządu PFSz wziął udział Andrzej Jacyna, Prezes NFZ. Członkowie Zarządu i Rady Naczelnej PFSz obecni na zebraniu dyskutowali z Prezesem NFZ m.in. o wzroście wyceny świadczeń zdrowotnych, organizacji dyżurów szpitali, płatnościach za świadczenia ratujące życie, ryczaltach na AOS, tworzeniu przyszpitalnych POZ, sytuacji szpitali na różnych poziomach zabezpieczenia oraz o współpracy NFZ i PFSz na rzecz poprawy sytuacji ochrony zdrowia w naszym kraju.