Projekt „Poprawa wyniku finansowego szpitala oraz podniesienie jakości świadczonych usług w efekcie wprowadzenia nowego modelu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” został laureatem 5. miejsca w ogólnopolskim konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie”.

Zgłoszony projekt podsumowywał zmiany przeprowadzone w szpitalu w latach 2020 – 2023. Efektem nowego modelu zarządczego w pierwszej kolejności jest poprawa wyniku finansowego. Podjęte działania nie oznaczały wyłącznie oszczędności.  Wprost przeciwnie. Realizowano prace modernizacyjne na oddziałach, wprowadzano nowe metody leczenia. Skutkowało to m.in. uzyskaniem certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości, podniesieniem poziomu referencyjności kilku oddziałów, nawiązaniem współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego i uzyskaniem statusu oddziału klinicznego dla ginekologii.

Konkurs „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” promuje osoby, instytucje, szpitale i organizacje pozarządowe, które szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa w ochronie zdrowia i na stanowiskach pracy oraz działania prośrodowiskowe.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://wszp.pl/przemyski-szpital-laureatem-konkursu-zdrowa-przyszlosc-inspiracje/