Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia

O nas

W dniu 21 kwietnia 2016 roku w Warszawie podczas konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia zostało założone nowe towarzystwo naukowe, którego celem jest wypracowanie standardów w obszarze koordynowanej ochrony zdrowia.

Wśród założycieli znaleźli się naukowcy, praktycy oraz organizatorzy systemu, w tym m.in. Wiceminister Zdrowia, Prezes NFZ, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Wiceprzewodniczący Rady NFZ, oraz Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Założyciele Towarzystwa są związani m.in. z następującymi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi,  Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wśród założycieli są także dyrektorzy oraz byli dyrektorzy organizacji ochrony zdrowia.

Podczas zebrania założycielskiego zostały wybrane władze Stowarzyszenia na czele z Przewodniczącą Rady Naczelnej, prof. Igą Rudawską oraz Prezesem Zarządu prof. Jarosławem J. Fedorowskim.  Zarząd tworzą także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz mec. Anna Szczerbak.  Do Rady Naczelnej zostali wybrani dr Beata Buchelt, prof. Marcin Czech oraz dr Andrzej Chełchowski.

Założyciele

Skontaktuj się z nami

Koordynowana ochrona zdrowia to przyszłość opieki medycznej!

Działamy na rzecz upowszechnienia idei koordynacji i współpracy interdyscyplinarnej, modelu pracy, którego centrum stanowi pacjent.