W klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi przeprowadzono zabieg radykalnej onkologicznie dystalnej pankreatektomii ze splenektomią (dystalna resekcja trzustki i śledziony) metodą laparoskopową.

W województwie łódzkim resekcje trzustki metodą laparoskopową są nadal rzadkością, dlatego zespół szpitala ma nadzieję, że informacja o zabiegu przeprowadzonym z sukcesem w naszej Klinice dotrze do szerokiego grona, a w szczególności osób cierpiących na nowotwory trzustki. W połączeniu z rozpoznaniem choroby we wczesnym stopniu zaawansowania, pozwoli to zaproponować pacjentom kwalifikującym się do resekcji chirurgicznej trzustki nowego małoinwazyjnego dostępu operacyjnego będącego alternatywą do klasycznej laparotomii.

Istotną korzyścią tego typu operacji było skrócenie czasu hospitalizacji w szpitalu, doskonały efekt kosmetyczny, mniejsze dolegliwości bólowe i szybkie uruchomienie pacjenta. Uzyskano także doszczętność onkologiczną potwierdzoną w badaniu histopatologicznym, w którym stwierdzono raka gruczołowego.

Pomimo utrzymującego się w Polsce trendu leczenia operacyjnego chorych onkologicznych z dostępu klasycznego, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi na co dzień oferuje swoim pacjentom, w tym chorym onkologicznym, operacje technikami małoinwazyjnymi (videotorakoskopia, laparoskopia). W maju 2023 przeprowadzono w Klinice innowacyjną operację w pełni videoskopowej resekcji przełyku. Była to pierwsza taka operacja w województwie łódzkim. Do tej pory udało się przeprowadzić 8 takich zabiegów – wszystkie zakończone sukcesem. Personel Kliniki, stale doskonalący swoje umiejętności na kursach krajowych
i zagranicznych, oferuje chorym leczenie operacyjne na najwyższym poziomie zarówno w zakresie nowotworów klatki piersiowej jak i jamy brzusznej. Należy do ośrodków referencyjnych w zakresie szkoleń i warsztatów z zakresu małoinwazyjnych operacji torakoskopowych szczególnie w zakresie resekcji anatomicznych płuca (VATS lobektomie i VATS segmentektomie) oraz resekcje guzów śródpiersia (VATS tymektomie).

Więcej informacji na stronie szpitala: