Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

Polska Federacja Szpitali przekazuje informację, która wpłynęła do PFSz:

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o skorzystaniu z poniżej opisanej propozycji przez podmiot leczniczy jest wyłączną i niezależną decyzją zarządu danego podmiotu. Uwaga! Do czasu zawarcia stosownej Umowy, powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Pionierski system telemedyczny SiDLY wspomaga opiekę medyczną w czasie pandemii.

Panująca pandemia COVID19 przeciąża szpitale. Dotyczy to zarówno oddziałów zakaźnych i szpitali jednoimiennych, jak i – pośrednio, poprzez przesuwanie zasobów, zmiany organizacji – wszystkich innych oddziałów szpitalnych. Natychmiastowo dostępnym dla wszystkich szpitali sposobem na ograniczenie w pewnym stopniu niekontrolowanego napływu pacjentów oraz zapewnienie efektywnej pracy oddziałów jest zastosowanie systemu telemedycznego, usprawniającego przepływ pacjentów.

 

SiDLY to działający na rynku od roku 2014 polski system telemedyczny. Jego podstawą jest opaska telemedyczna, będąca urządzeniem medycznym klasy 2a, dokonująca pomiarów temperatury, tętna i saturacji, wyposażona również w przycisk SOS, czujnik zdjęcia opaski i system lokalizacji użytkownika. Opaska połączona jest z platformą telemedyczną wyposażoną w sztuczną inteligencję. Pacjent zakłada opaskę, która na bieżąco dokonuje pomiarów medycznych i przesyła je na platformę telemedyczną umożliwiającą zdalny odczyt danych i wyzwalanie alarmów w przypadku przekroczenia bezpiecznych zakresów wartości odczytów. To rozwiązanie pozwala personelowi medycznemu na jednoczesne monitorowanie dużej liczby pacjentów. System wykorzystywany jest przez ponad 120 jednostek medycznych i opiekuńczych, obsługuje ponad 5 tysięcy użytkowników i wykonuje ponad 12 milionów badań miesięcznie- służy zarówno jako system automatyzujący pomiary a tym samym zwiększający zasoby czasu personelu medycznego, jak i mobilny system przywoławczy.

 

Jak wskazano w opinii Konsultanta Wojewódzkiego ds. Epidemiologii, system SiDLY może być z powodzeniem wykorzystywany jako narzędzie do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID19oraz wygodnej i bezpiecznej obserwacji pacjentów już nadzorowanych. Jego użyteczność widoczna jest już na etapie przyjęć i triażu, skutkując polepszeniem sprawności obsługi pacjentów. System zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego, ograniczając zbędne kontakty z pacjentem przebywającym na oddziale, a w szczególności w izolatce, poprzez automatyczne i zdalne pomiary. W ten sposób zmniejsza również obciążenie lekarzy i pielęgniarek. Jednocześnie zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa pacjenta, uruchamiając alarm w przypadku pogorszenia jego stanu lub samowolnego poruszania się poza wyznaczonym obszarem i, co za tym idzie, powodowania zagrożenia infekcją. Zastępuje też wykorzystanie części szpitalnego sprzętu pomiarowego i ogranicza zużycie jednorazowego sprzętu ochrony osobistej. System SiDLY rozciąga również możliwości działania szpitala poza, ograniczone ilościowo, oddziały szpitalne. Pozwala na nadzór i reagowanie w przypadku pacjentów objętych kwarantanną. Umożliwia sprawowanie skutecznej opieki nad pacjentami przechodzącymi rekonwalescencję w domu – na przykład po przebytych zabiegach – co może pozwalać na skracanie okresu ich hospitalizacji i udostępnianie, obecnie niezwykle deficytowych, miejsc w szpitalach kolejnym pacjentom.

Opaski telemedyczne w opiece szpitalnej

Szczegółowe informacje na temat systemu udziela:

 

Żaneta Dąbkowska
Dyrektor ds. Telemedycyny
zaneta.dabkowska@sidly.org
+48 725 992 566
www.sidly-care.eu
www.sidly.eu

Pozdrawiam,
Urszula Szybowicz
Project Manager
tel: 697-752-855

Polska Federacja Szpitali

  1. Nowogrodzka 11, 5p.

00-513 Warszawa

tel. + 48 22 447 4300

www.pfsz.org