Składki członkowskie PFSz dla szpitali, jako członków zwyczajnych PFSz: Aktualizacja

Wysokość składki członkowskiej ustala Rada Naczelna PFSz.  Decyduje data wpłacenia składki, a składka obejmuje kolejne 12 miesięcy członkostwa z uwagi na rożne daty przystępowania poszczególnych szpitali do PFSz

UWAGA:  Składka wpłacana w roku 2018 wynosi 1800 PLN od szpitala, zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej PFSz z dnia 07.12.2017 w Nieporęcie

Numer rachunku bankowego jest podany na stronie PFSz.

Noty księgowe wystawia: Ewa Książek-Bator, Członek Zarządu PFSz ds. finansowych; e-mail: ewa.bator@pfsz.org