16.03 br. przedstawiciele Polskiej Federacji Szpitali spotkali się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzejem Jacyną, aby rozmawiać o nadchodzących zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Federacja, jako najbardziej reprezentatywna organizacja zrzeszająca szpitale, jest naturalnym partnerem dla strony rządowej do dalszego procedowania nad siecią. Prezes NFZ zaaprobował pomysł spotkań przedstawicieli PFSz z dyrektorami wojewódzkich oddziałów NFZ-u celem podjęcia dialogu dotyczącego zmian w sektorze szpitalnictwa, a także AOS i POZ. Zapraszamy naszych członków do przesyłania swoich uwag oraz wątpliwości dotyczących sieci szpitali.