Polska Federacja Szpitali przekazuje informację o możliwości zakupu środków ochrony osobistej, która wpłynęła do PFSz:

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o zakupieniu oraz korzystaniu z w/wym testów przez podmiot leczniczy jest wyłączną i niezależną decyzją zarządu danego podmiotu.  Polska Federacja Szpitali wobec trudnej sytuacji pandemii COVID-19, niniejszym przekazuje informacje o możliwości zakupu śodków przez podmioty lecznicze.

Informacja poniżej:

1/Osłona twarzy(FACE Shield) cena 15,50 + 23% VAT
Dostępność: 50.000 sztuk (dostępne na magazynie)
2/Maseczka ochronna 3- warstwowa cena 2,30 + 23% VAT wyprodukowane zgodnie ze standardemEN149:2001 + A1: 2009 (dopuszczone do obrotu na terenie UE certyfikat CE)
Dostępność: 750.000 sztuk (dostępne na magazynie)
3/Maseczka ochronna FFP2 / KN95 cena 14,90 + 23% VAT wyprodukowane zgodnie ze standardemEN149:2001 + A1: 2009 (dopuszczone do obrotu na terenie UE certyfikat CE)
Dostępność: 20.000 sztuk (dostępne na magazynie)
Kontakt:
MEDICAL Solution Sp. z o.o.    
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. Herberta Bednorza 17
tel. (32) 620-07-68, fax. (32) 620-07-68 wew.34, GSM 0604-872-781,