Dnia 25 września 2019r. w Warszawie odbyła się konferencja „RYZYKO PRAWNE NIEJEDNO MA IMIĘ” organizowane przez Polską Federację Szpitali. Podczas sesji „Odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia” w ramach panelu dyskusyjnego został omówiony problem konstrukcji polskiego systemu ochrony zdrowia w kontekście zapewnienia pacjentowi wysokiej jakości opieki medycznej, jak również istnienia jasnych ram odpowiedzialności profesjonalistów medycznych za sprawowaną opiekę medyczną.

W panelu uczestniczyli:

– Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali

– Zofia Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

– Piotr Pawliszak, Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

– Jan Pachocki, radca prawny, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

 

W wyniku dyskusji podjęto decyzję o wystosowaniu wspólnego Apelu do kandydatów na Sejm i Senat celem zwrócenia uwagi na konieczność nowelizacji kodeksu karnego. Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczne jest rozpoczęcie szerokiej, zinstytucjonalizowanej debaty, mając na względzie konieczność osiągnięcia powyższych celów.
Apel, PFSz, nowelizacja kodeksu karnego, art.155