Kto odniósł sukces w ochronie zdrowia?

W aż dziewięciu kategoriach kapituła wybierze najlepszych w ochronie zdrowia Anno Domini 2017. Trwa przyjmowanie zgłoszeń do siedemnastej edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny, objętej honorowym patronatem ministra zdrowia i Polskiej Federacji Szpitali. Czasu na zaprezentowanie swoich możliwości zostało coraz mniej. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 października.

Na corocznej gali konkursu w Zamku Królewskim w Warszawie 11 stycznia poznamy laureatów konkursu. Co roku statuetki wręcza podczas tej uroczystości minister zdrowia. Alicja Chybicka, ks. Jan Kaczkowski, Barbara i Jerzy Stuhrowie, Zbigniew Religa, Lidia B. Brydak, Henryk Skarżyński – to tylko wybrani nagrodzeni ubiegłych edycji Sukcesu Roku.

Konkurs od 2000 r. organizowany jest przez Wydawnictwo Termedia i redakcję „Menedżera Zdrowia”. Jego celem od początku było wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się w polskiej medycynie. Kandydatów w poszczególnych kategoriach do 31 października 2017 r. mogą zgłaszać organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także indywidualne osoby.

Ostatecznego wyboru laureatów we wszystkich kategoriach dokona Kapituła konkursu, w której skład wchodzą najbardziej wpływowe osoby ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego. Zwieńczeniem konkursu będzie okolicznościowa gala z udziałem znamienitych gości.

W poprzednich edycjach statuetki laureatom wręczali urzędujący ministrowie zdrowia: prof. Zbigniew Religa, Marek Balicki, Leszek Sikorski, czterokrotnie Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, Sławomir Neumann, Konstanty Radziwiłł. Kapitułę konkursu tworzą autorytety ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Formularze zgłoszeniowe oraz więcej informacji o konkursie na: www.termedia.pl/sukcesroku