Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz laureatami Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2023

Sukces Roku  2023 dyrektorów i prezesów szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali – to najlepsi z najlepszych.
Gala Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2023, Organizowana przez Wydawnictwo Termedia oraz redakcję Menedżera Zdrowia, Zamek Królewski w Warszawie, 01.02.2024. Najbardziej prestiżowy konkurs w ochronie zdrowia.

Menedżer Roku 2023 – placówki publiczne:

Izabela Marcewicz- Jendrysik – prezes Zarządu Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej Kopernik, członek zarządu PFSz – Menedżer Roku 2023 – zwycięzca

Elzbieta Kasprzak –  dyrektor Szpitala MSWiA w Szczecinie – wyróżnienie

Dominik Maciej Krzyżanowski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu – wyróżnienie

Witold Olszewski – prezes Zarządu, Pabianickie Centrum Medyczne – wyróżnienie

Klaudia Rogowska – dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego ŚUM w Katowicach – wyróżnienie

Menedżer Roku 2023, placówki prywatne:

Patrycja Onak – prezes Zarządu Szpitala św. Józefa w Mikołowie – wyróżnienie

Innowacyjny Szpital 2023:

Jerzy Ostrouch – prezes Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzówie Wielkopolskim – zwycięzca

Polska Federacja Szpitali składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom.