Oddział Terapii Uzależnień w Piecewie był miejscem inspirującego szkolenia, skierowanego do kluczowych uczestników procesu leczenia uzależnień. Wydarzenie zgromadziło członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, kuratorów oraz przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich. Tematem szkolenia były objawy i mechanizmy uzależnienia, a także program terapii i procedury przyjmowania pacjentów do Oddziału Terapii Uzależnień w Piecewie.

Spotkanie było prowadzone i przez doświadczonych specjalistów z OTU Piecewo, w tym psychologa i specjalistę psychoterapii uzależnień.

Zainteresowanie wydarzeniem było na tyle dużo, że liczba uczestników musiała zostać ograniczona. Ze względu na tak dużo osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z dziedziny leczenia uzależnień szkolenia te staną się wydarzeniem cyklicznym.

Więcej informacji na stronie szpitala: