Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie jest szpitalem powiatowym, który funkcjonuje na terenie Powiatu Lipnowskiego, liczącego ponad 65 tysięcy mieszkańców. Nadzór nad  działalnością szpitala sprawuje Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Celem działania szpitala jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego i lecznictwa ambulatoryjnego, a także promocja zdrowia oraz realizacja zadań dydaktycznych w zakresie kształcenia personelu medycznego.

Szpital w zakresie lecznictwa stacjonarnego dysponuje oddziałami szpitalnymi: chorób wewnętrznych, neurologii i leczenia udarów,  ginekologiczno – położniczym, chirurgicznym, neonatologicznym, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej, medycyny paliatywnej, anestezjologii i intensywnej terapii,  trzema oddziałami psychiatrycznymi oraz Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym i Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym.

 

W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego prowadzi poradnie specjalistyczne. W swojej strukturze posiada   izbę przyjęć z zespołami ratownictwa  medycznego i transportu sanitarnego, dział fizjoterapii, hospicjum domowe, a także dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych. W szpitalu wykonywane są badania w pracowniach diagnostycznych: tomografii komputerowej, USG, RTG, EEG, EKG i w pracowni endoskopowej oraz badania laboratoryjne.

 

Szpital jest  wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny oraz w nowe karetki zespołów ratownictwa medycznego                                 z wyposażeniem o wysokim standardzie. Oferuje pacjentom kompleksowe usługi szpitalne i opiekę specjalistyczną w poradniach. Opiekę nad pacjentami szpitala sprawuje wykwalifikowany personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Szpital może poszczycić się nowo wyremontowaną nowoczesną izbą przyjęć, inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Powiatu Lipnowskiego. W ostatnich latach wyremontowane zostały trzy oddziały psychiatryczne, oddział chorób wewnętrznych na 50 łóżek, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, bloki operacyjne. Obecnie trwa remont Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na 80 łóżek.

Zarząd Powiatu Lipnowskiego i Zarząd  Spółki czynią starania o dalszy rozwój szpitala, który będzie przechodził kolejne modernizacje i remonty.  W najbliższym czasie planowany jest remont oddziału neurologii i leczenia udarów, oddziału chirurgicznego, laboratorium analitycznego i całkowita  modernizacja instalacji gazów medycznych. Funkcjonowanie szpitala możliwe jest dzięki przejęciu przez Powiat Lipnowski 12 lat temu zobowiązań po SPZOZ w kwocie około 70 mln zł. Wówczas przekształcono SPZOZ  w spółkę prawa handlowego.