Szpital Mazowiecki w Garwolinie logo grafika PFSz

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. dołączył do grona członków Polskiej Federacji Szpitali

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. jest placówką medyczną działającą od lat 50- tych XX wieku, w różnych strukturach i pod różnymi nazwami, z długoletnią tradycją i doświadczeniem w realizacji świadczeń specjalistycznych dla dzieci i młodzieży.

Od 2011 roku Szpital w Garwolinie działa w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą Szpital Mazowiecki   w Garwolinie Sp. z o.o., w której 100 % udziałów w kapitale jest własnością Województwa Mazowieckiego. Podmiot leczniczy powstał w wyniku likwidacji Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Zagórzu k/W-wy i prowadzi działalność na terenie miasta Garwolina.

Działanie Spółki obejmuje prowadzenie zakładów leczniczych w zakresie psychiatrii i rehabilitacji, realizujących świadczenia medyczne stacjonarne i ambulatoryjne, dotyczące opieki specjalistycznej zarówno dzieci jak i osób dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji i potencjału doświadczonego personelu.

Szpital zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną, zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne, wyżywienie oraz edukację na odpowiednim poziomie szkolnym dla danego pacjenta. Potrzeby badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych szpital realizuje z udziałem świadczeniodawców zewnętrznych. Udzielanie świadczeń specjalistycznych na rzecz pacjentów zdiagnozowanych i skierowanych na leczenie, rehabilitację i terapię odbywa się w poszczególnych oddziałach Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie w zakresie: psychiatrii rehabilitacji, terapii i leczenia uzależnień, logopedii i neurologii dla pacjentów z powiatu, obszaru Mazowsza oraz całej Polski. W ramach Centrum Rehabilitacji i Terapii realizowane są świadczenia finansowane przez NFZ w zakresie: ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej w Poradni Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii oraz świadczenia w zakresie psychiatrii w Poradni autystycznej.

 

„Planowe i kompleksowe zapewnienie pacjentom z całej Polski najwyższego standardu usług medycznych  w zakresie specjalistycznej pomocy w dziedzinie rehabilitacji, psychiatrii i leczenia uzależnień”

PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • ODDZIAŁ NERWIC MŁODZIEŻOWYCH (D3)
  • OŚRODEK REHABILITACJI I TERAPII PSYCHIATRYCZNEJ DLA OSÓB Z PODWÓJNĄ DIAGNOZĄ (D10)
  • ODDZIAŁ TERAPII CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH (D11)
  • ODDZIAŁ DZIENNY CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH (D18)
  • PORADNIA AUTYSTYCZNA (D33)
REHABILITACJA DZIECI I DOROSŁYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY LOGOPEDYCZNO-FONIATRYCZNY (D1)
  • ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI ZABURZEŃ WIEKU ROZWOJOWEGO (D2)
  • ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI DOROSŁYCH (D17)
  • PORADNIA REHABILITACJI (D12)
  • PRACOWNIA FIZJOTERAPII (D13)
DIAGNOSTYKA – PRACOWNIA EEG