Niezmiernie miło nam poinformować, iż szpital w Wolicy miał zaszczyt prezentować swoje osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju na 46. Światowym Kongresie Szpitali IHF w dniach 25-27.10.2023 r. w Lizbonie.

Naszym celem było pokazać na własnym przykładzie, jak szpital może funkcjonować, obierając strategię dążącą jak największej neutralności klimatycznej. Zostaliśmy docenieni na arenie międzynarodowej i wyróżnieni możliwością prezentacji szpitala na sesji plakatowej podczas Światowego Kongresu Szpitali.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy przedstawicielom Polskiej Federacji Szpitali, której szpital w Wolicy jest członkiem, za reprezentowanie szpitala w Lizbonie: Paniom Ewie Książek-Bator i Urszuli Szybowicz oraz Panom Jarosławowi Fedorowskiemu i Michałowi Dybowskiemu. 

Światowy Kongres Szpitali to wyjątkowe, globalne forum łączące liderów i decydentów szpitali, służb zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej z całego świata. Wydarzenie jest okazją aby:

  • dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie przywództwa, zarządzania i świadczenia usług,
  • wymieniać się nowymi pomysłami i innowacjami,
  • nawiązać współpracę z przedstawicielami organizacji z całej międzynarodowej społeczności związanej z opieką zdrowotną.

Mamy nadzieję, że przykład szpitala w Wolicy zachęci inne placówki medyczne do wdrożenia idei zielonych szpitali, gdyż wszystkie podmioty związane z dbałością o zdrowie powinny mieć w swoich celach działania ukierunkowane na źródła zmian klimatycznych.