Szpitale Polskie S.A. od początku pandemii leczą i wspomagają osoby z podejrzeniem i rozpoznaniem COVID-19. W obu jednostkach mamy utworzone oddziały covidowe: w Drawskim Centrum Specjalistycznym 35 łóżek, w tym 4 respiratorowe, w Szpitalu Polskim w Sztumie 23 łóżka, w tym 3 respiratorowe. Średnia zajętość tych łóżek wynosi ok. 90%. Nasze zaangażowanie obejmuje także pobieranie wymazów niezbędnych do wykonania testów na obecność COVID-19 dla wszystkich osób posiadających uprawnienia do badania – w ciągu roku przekazaliśmy kilkadziesiąt tysięcy próbek do analizy. Ponadto, jesteśmy szpitalami węzłowymi uprawnionymi do szczepienia uprawnionych grup przeciw koronawirusowi – dotychczas wykonaliśmy 6,7 tys. szczepień.
Od początku pandemii zmierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, aby tylko móc leczyć i wspomagać chorych na COVID-19. Częstokroć musieliśmy podejmować trudne i kosztowne decyzje, aby tylko zapewnić możliwie najlepsze i najbezpieczniejsze warunki dla potrzebujących. Zaistniała sytuacja jest nadzwyczajna i wymagająca, jednak pomimo dużego nakładu pracy i zaangażowania znaczących środków, jesteśmy usatysfakcjonowani z działań, które podjęliśmy i ich efektów. Jesteśmy przede wszystkim dumni z naszego personelu, który codziennie staje na froncie walki z COVID-19. Ci ludzie każdego dnia muszą mierzyć się z ryzykiem zakażenia, koniecznością wyboru najlepszej ścieżki leczenia, ludzkimi tragediami, a nawet tak przyziemnymi problemami jakim jest funkcjonowanie w pełnym reżimie sanitarnym. I pomimo tego, że wielu z nich nie uniknęło zakażenia i sami doświadczyli choroby, nie zraziło ich to do pomocy potrzebującym. Nie odmawiamy pomocy żadnej osobie wymagającej opieki, dotyczy to zarówno osób cierpiących z powodu COVID-19, jak i doświadczających innych dolegliwości. Nasze szpitale są otwarte i pozostają  do dyspozycji wszystkich, którzy tego potrzebują, w tym dla pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzeniem zakażaniem koronawirusem. Taką wolę wyrażaliśmy od początku i dalej ją podtrzymujemy, ponieważ wierzymy w moc wspólnego działania, które przyczyni się do ograniczenia skutków pandemii.
Wypowiedź Pani Moniki Podziewskiej, Prezes Spółki Szpitale Polskie S.A.
Szpitale Polskie SA  to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych.
Do Spółki należą:
Drawskie Centrum Specjalistyczne
Szpital Polski w Sztumie
Spółka Szpitale Polskie SA jest jednym z założycieli Polskiej Federacji Szpitali.