Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz oraz pozostali uczestnicy delegacji polskiej na Kongres World of Health Care w Hadze odwiedzili w dniu 27.09.2017 szpital uniwersytecki w Rotterdamie.  W wizycie w szpitali uczestniczyła także delegacja z RPA.

Nowy szpital uniwersytecki Erasmus University w Rotterdamie (EUMC): bez zacofanego podziału na oddziały wg. specjalizacji lekarskich, zamiast tego wielofunkcyjne obszary łóżkowe pogrupowane wg. stopnia natężenia opieki nad pacjentem ! Tak zorganizowane są szpitale u mistrzów Europy w ochronie zdrowia.

Szpital dysponuje budżetem 1.7 mld € (ok. 7.5 mld zl)

Wg. Dr. Raul Tana, starszego doradcy ds międzynarodowych: “Każde euro generowane przez EUMC przynosi 4.5 euro gospodarce holenderskiej” !

“Każde euro zainwestowane w dobrze zorganizowana ochrone zdrowia, a taka jest w Holandii przynosi ok. 20% zysku dla gospodarki” – podaje Wim Smit z holenderskiej organizacji DICA. Ochrona zdrowia to nie jest “worek bez dna”; wręcz odwrotnie !