Szpitalne organizacje partnerskie – partnerami PFSz, na mocy porozumienia o współpracy, są następujące organizacje:

Szpitalne organizacje partnerskie PFSz: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych – organizacja pozarządowa, której misją jest reprezentowanie opinii podmiotów zrzeszonych w OSSP. Działania Stowarzyszenia mają na celu wszechstronny rozwój szpitali niepublicznych, a także szereg korzystnych przemian w sektorze ochrony zdrowia, które zagwarantowałyby placówkom niepublicznym odpowiednio eksponowane miejsce w tym systemie.
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych – związek pracodawców, którego prymarnym celem jest ochrona praw oraz reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w OZPSP w kontaktach z różnymi podmiotami (organy władzy publicznej, samorządy zawodów medycznych, związki zawodowe pracowników i inne). Główną maksymą przyświecającą realizacji celów OZPSP jest łacińska sentencja “Salus aegroti suprema lex est”.
Szpitalne organizacje partnerskie PFSz: Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ – najstarsza organizacja w Polsce zrzeszająca menedżerów zajmujących się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej na różnych szczeblach. Zespół specjalistów SMOZ na przestrzeni lat tworzyli między innymi aktualni ministrowie, wiceministrowie oraz urzędnicy odpowiedzialni za organizację sektora ochrony zdrowia w naszym kraju.
Związek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego to działająca od blisko dwóch dekad dobrowolna organizacja samorządna. Zrzesza ona podmioty lecznicze posiadające osobowość prawną jako pracodawcy. Związek ten jest całkowicie niezależny w swojej działalności statutowej od organów administracji publicznej oraz innych organizacji. Jego działalność opiera się wyłącznie na pracy społecznej poszczególnych członków.
Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali to organizacja, która od przeszło 20 lat skupia dyrektorów szpitali i innych jednostek opieki zdrowotnej. Główne cele PSDS to wymiana doświadczeń, zapewnienie nowoczesnego funkcjonowania i zarządzania samodzielnymi jednostkami opieki zdrowotnej w Polsce, a także nawiązywanie nowych kontaktów i współprac z podobnymi stowarzyszeniami z innych państw.

PFSZ logo Szpitalne organizacje partnerskie

Polska Federacja Szpitali (PFSz)

Polska Federacja Szpitali podpisała porozumienia o współpracy z następującymi organizacjami jako partnerami PFSz:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych logo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych logo

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych

Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ logo

Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ

Związek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego logo

Związek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali logo

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

Współpraca z organizacjami sektorowymi i lokalnymi szpitali zwiększa zasięg oraz reprezentatywność PFSz do ponad 500 szpitali w skali całego kraju.

Współpraca ze stowarzyszeniami menedżerskimi sektora ochrony zdrowia również sprzyja zwiększeniu oddziaływania PFSz jako organizacji „parasolowej” sektora szpitalnictwa w Polsce.