Polska Federacja Szpitali podpisała porozumienia o współpracy z następującymi organizacjami, jako partnerami PFSz:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych

Związek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

Współpraca z organizacjami sektorowymi i lokalnymi szpitali zwiększa zasięg i reprezentatywność PFSz do ponad 500 szpitali w skali całego kraju.

Współpraca ze stowarzyszeniami menedżerskimi sektora ochrony zdrowia także sprzyja zwiększeniu oddziaływania PFSz, jako organizacji “parasolowej” sektora szpitalnictwa w Polsce.