• Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Systems Directive) – dyrektywa bezpieczeństwa sieci i informacji
  • Regulacja MDR (Medical Devices Regulation)
  • Projekt HOSMART AI