• Czym będziemy leczyć nasze dzieci? [Kampania edukacyjna „Razem przeciwko antybiotykooporności”]